ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 | เวลา 10.38 น.

 

แบบฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับที่ รายการคำร้อง ขั้นตอนการปฏิบัติ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
1

  ขอเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
2

  ขอเพิ่ม/ย้ายกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
3

  ขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปย้อนหลัง


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
4

  ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแทนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ปิดไปแล้ว


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]
5

  ขอเทียบโอนรายวิชา (หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป)


[อ่านเพิ่มเติม]

[ดาวน์โหลด]
[อ่านเพิ่มเติม]