กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว

  ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำเว็บไซต์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มศว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรสามารถเข้ามาค้นหาหรือดูรายละเอียดของข้อมูลกองทุนโดย เข้าได้ที่ Link นี้ และสำหรับสมาชิกปัจจุบันที่ต้องการขอรับรหัสเพื่อเข้าทำรายการออนไลน์สามารถลงทะเบียนขอรับรหัสได้ที่ (SCB PVD online)

 

กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล
กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล

  กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูลภายใน 31 ก.ค. 60
โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่าน “ระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ในเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน

 read more ...

เอกสารเผยแพร่

     
     

 

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์