การจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

             ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30-12.00 น. ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งความรู้ โดยตรงในการศึกษาต่อและอาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6