งานของเรา  

 

อำนวยความสะดวก ประสานงาน

ติดต่อ รับนัดหมายผู้บริหาร

กรุณาติดต่อ เลขานุการผู้บริหาร

   

 

 

 

   

 

ห้องประชุมขนาดเล็ก สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

พร้อมด้วยโปรเจคเตอร์ และอินเทอร์เน็ตไวไฟ รองรับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อจองห้องประชุมได้ที่ 15009 

   
         
 

ให้ความเข้าใจในขั้นตอนของการเสนอเอกสาร

ติดตาม เอกสารด่วน เอกสารสำคัญสำหรับเสนอผู้บริหาร