เอกสารการจัดทำแบบประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รอบการประเมิน ปี 2560
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานผ่านระบบHURIS  8/8/2017UnknownDownload
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานบุคคล3/8/201789.00 KBDownload
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานบุคคล3/8/201784.00 KBDownload
แบบฟอร์มให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์บันทึกข้อมูลผลประเมินลงระบบ HURIS  6/28/2017609.46 KBDownload
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานฯ ประจำปีงบฯ 2561  8/22/2017640.29 KBDownload
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผล พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 ส.ค.58  5/26/2017338.01 KBDownload
ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60)  8/18/20173.06 MBDownload
เอกสารการนำเสนอ การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานบุคคล3/8/2017175.09 KBDownload
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561