ข่าวประชาสัมพันธ์

ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน
ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน

ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ECE ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมงานโครงการ “เปิดประตู...สู่โลกกว้างทางแห่งอนาคต 2019 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว
การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว

การศึกษานอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรายวิชา นจท244 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คณาจารย์ และนิสิต สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งชุดไทยสัมผัสวิถีไทยย้อนยุค เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ดูภาพเพิ่มเติม

ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม
ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม

ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม

วันที่ 11-13 มกราคม 2562 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดสระแก้ว

RSS

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561
บรรยากาศในงาน #eceopenhouse2018 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ (หอนาฬิกา) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 16 ก.ย.2561
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและตัวเเทนนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อม เเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม กิจกรรมอโศกมนตรี The clean road ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาและชุมชนในถนนอโศกมนตรีเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 14 กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะ์ัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดี์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๖๙ ปี คณะศึกษาศาสตร์และร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการไหว้ครูรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมใหญ่
มศว ประสานมิตร
 
วันที่ 15 สิงหาคม2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร งานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
   

ECE NEWS