ฝนดาวตก 17 พย.42

 

ภาพถ่ายฝนดาวตกบริเวณกลุ่มดาวสิงห์ เมื่อปี 2542 

จาก http://www.estec.esa.nl/spdwww/leonids/about-leonids99.html

 

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://leonid.arc.nasa.gov