ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย 0 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มศว
Anirut Sawakarporn

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญประชาชนชนทั่วไปรับบริการด้านทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า บริการด้าน ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

Ariya Dechasiri

เปิดรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 1ปี)

เปิดรับสมัคร โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 1ปี)


สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มและเอกสารใบสมัครได้ที่ลิงค์ที่แนบไว้

 

No content

A problem occurred while loading content.

Previous Next