คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โรงพยาบาลทันตกรรมและฝ่ายการรักษา

คลินิกพิเศษและคลินิกนอกเวลา เปิดให้บริการ 8.00 - 19.30 น. จันทร์ - เสาร์ (หยุดพุธบ่ายและเสาร์ปิด16.00 น.)
  คลินิกทันตกรรมพิเศษ (อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์) 02-649-5227, 02-649-5796
02-649-5000 ต่อ 15252 - 3
  คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี
(อาคารหม่อมหลวงปิ่น ชั้น 5)

02-169-1008
02-649-5000 ต่อ 11211

คลินิกการเรียนการสอน เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (หยุดพุธ พฤหัส บ่าย)
  คลินิกการเรียนการสอนศัลยศาสตร์ฯ  
  เวชระเบียนและศูนย์ข้อมูล 02-649-5000 ต่อ 15010
  งานการเงินและอัตราค่ารักษา 02-649-5000 ต่อ 15112
  คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ 02-649-5000 ต่อ 
  คลินิกบริการทันตกรรมอโศกมนตรี(พิเศษ) 02-649-5000 ต่อ 
  คลินิการเรียนการสอน  
  ห้องตรวจ 02-649-5000 ต่อ 15011
  คลินิกศัลยศาสตร์ฯ 02-649-5000 ต่อ 15042
  คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและจัดฟัน 02-649-5000 ต่อ 15086
  คลินิกทันตกรรมทั่วไป 02-649-5000 ต่อ 
  คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์ 02-649-5000 ต่อ 

คณะทันตแพทยศาสตร์และภาควิชา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 02-649-5000 ต่อ 15855
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี 02-649-5000 ต่อ 15146
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 02-649-5000 ต่อ 15829
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 02-649-5000 ต่อ 15161
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันกรรมประดิษฐ์ 02-649-5000 ต่อ 15112
ภาควิชาโอษฐวิทยา 02-649-5000 ต่อ 15131
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 02-649-5000 ต่อ 15063
สำนักงานคณบดี 02-649-5000 ต่อ 15237
งานแผนและพัฒนา 02-649-5000 ต่อ 15854
งานวิชาการ 02-649-5000 ต่อ 15170
งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-649-5000 ต่อ 15170
งานวิจัย 02-649-5000 ต่อ 15140
งานกิจการนิสิต 02-649-5000 ต่อ 15170
งานบัญชีและการเงิน 02-649-5000 ต่อ 15146
งานพัสดุ 02-649-5000 ต่อ 15851
งานบุคคล 02-649-5000 ต่อ 15140
งานสารบรรณและธุรการ 02-649-5000 ต่อ 15237
งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 02-649-5000 ต่อ 15858
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 02-649-5000 ต่อ 15854
   

Feedback Comments

Feedback

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด