ข่าวสาร

การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF

benjawank 0 113

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สำหรับการบันทึกข้อมูล SWU-TQF ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

benjawank 0 188

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

benjawank 0 137

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30-12.00 น. ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

RSS
First567891011121314Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว