ข่าวสาร

วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

benjawank 0 231

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น มาลากุล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

benjawank 0 241

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

benjawank 0 317

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

RSS
First567891011121314Last

Media

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว