ข่าวสาร

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ30 ปี

benjawank 0 164

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนในการมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ศาสตร์ ครบรอบ30 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี

benjawank 0 158

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การอบรม “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2

benjawank 0 266

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรม “โครงการหลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

RSS
First16171819202122232425Last

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว