ข่าวสาร

โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 253

นักเรียนโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชม มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 203 คน และครู จำนวน 30 คน

นักเรียนโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชม มศว องครักษ์

benjawank 0 172

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องคุณภาพพิเศษ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการแนะแนวเบื้องต้นสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกองบริการการศึกษา มศว ผ่านการประสานงานโดย ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557

benjawank 0 165

ประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ร่วมกับ กรมราชองครักษ์ กองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ ทหาร ตำรวจ และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

RSS
First20212223242526272829

Media

ประกาศ

 

ประกาศ จาก มศว