ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Anuwat Tessiri

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้า ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี  ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Previous Article โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
Next Article โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
Print
71

x