ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
Anuwat Tessiri

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

ในวันที่ 24  - 27 กรกฎาคม 2560  ศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ การจราจร ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Previous Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Next Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
127

x