ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
Anuwat Tessiri

บรรยากาศโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

บรรยากาศงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เข้าร่วมโครงการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 โดยมีนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 10 โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครนายก

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

Previous Article บรรยากาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดบรรยาย เรื่อง UI Green Metric เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น Green University
Next Article เนื่องในโอกาส "สงกรานต์ 2561"
Print
240

x