ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

Anuwat Tessiri 0 76

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
#เธ—เธตเธกเธกเธจเธง #เธกเธจเธง

คณะวิศกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา EE 422 Power System Stability and Control

Anuwat Tessiri 0 78

คณะวิศกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา EE 422 Power System Stability and Control เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในหน่วยงานสถานที่ปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหม้อแปลงกำลัง ระบบควบคุมภายใน ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ สถานีไฟฟ้าย่อย มศว องครักษ์

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste)

Anuwat Tessiri 0 51

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste) ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste) ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

Anuwat Tessiri 0 63

บรรยากาศการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero waste) ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล พร้อม ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬาและโอลิมปิกที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย

Anuwat Tessiri 0 60

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล พร้อม ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬาและโอลิมปิกที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย ด้วยปณิธานของ ดร.ณัฐ อินทรปาณ สู่การสืบสานปณิธานของคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการโอลิมปิกสากล ในวันพุธที่ 5 กย 61 เวลา 13.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
123456789