ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

Anuwat Tessiri 0 127

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 2561

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หลังอาคารอำนวยการ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

 

"ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศงานเลี้ยงและกิจกรรมจับรางวัลโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

Anuwat Tessiri 0 108

บรรยากาศงานเลี้ยงและกิจกรรมจับรางวัลโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561”  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ถ่ายภาพ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Anuwat Tessiri 0 193


[ส่วนพัฒนาความยั่งยืน] 
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560  นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ (ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล) และบุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์

Anuwat Tessiri 0 117

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 34 ท่าน นำโดย ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และสภานิสิตมหาวิยาลัยศรีนครินวิโรฒ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสภานิสิต พร้อมนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 60

โครงการค่ายเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Anuwat Tessiri 0 112

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รุ่นที่1 (วันที่1-4 พฤศจิกายน 2560) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดตาก
#แรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

RSS
1234