ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยนื่องในวันสารทจีน

Anuwat Tessiri 0 52

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และบุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยนื่องในวันสารทจีน บริเวณ ศาลพระพรหมหลังอาคารอำนวยการ ศาลหลังคณะพลศึกษา หอพระ มศว องครักษ์ และศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste)

Anuwat Tessiri 0 78

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำปี 2561 เพื่อลดและงดใช้ภาชนะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ โดยมีผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์, ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมและเดินรณรงค์และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับประชาชนและบุคลากร มศว ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Anuwat Tessiri 0 51

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุน ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย โดยมอบรถไฟฟ้า จำนวน 3 คัน เพื่อใช้รับ-ส่ง นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายปฏิบัติงาน

Anuwat Tessiri 0 61

บรรยากาศส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายปฏิบัติงาน โดยมีการจัดอบรมในหัวข้อ Mind set เพื่อสร้างแรงบวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

บรรยากาศพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Anuwat Tessiri 0 46

บรรยากาศพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น. ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์

RSS
123456789