ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562

Anuwat Tessiri 0 49

บรรยากาศโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 และ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศโครงการมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความยั่งยืน SWU GREEN MEAN SUSTAINABLE

Anuwat Tessiri 0 47

บรรยากาศโครงการมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความยั่งยืน SWU GREEN MEAN SUSTAINABLE

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยากาศโครงการตัดแต่งไม้ต้นในงานภูมิทัศน์

Anuwat Tessiri 0 56

บรรยากาศโครงการตัดแต่งไม้ต้นในงานภูมิทัศน์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

บรรยากาศโครงการตัดแต่งไม้ต้นในงานภูมิทัศน์ วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

Anuwat Tessiri 0 42

บรรยากาศโครงการตัดแต่งไม้ต้นในงานภูมิทัศน์ วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมติธรรม อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์

บรรยากาศงาน “มหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันไหล มศว”

Anuwat Tessiri 0 181

บรรยากาศงาน “มหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันไหล มศว” โดยมีพิธีการทำบุญตักบาตรณ หอพระ มศว องครักษ์ และการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ผู้บริหามหาวิทยาลัย และ งานประเพณีสงกรานต์ตามวิถีไทย (วันไหล มศว ) ในธีมงาน “บุพเพข้ามชาติ สาดน้ำข้ามคลอง” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ การประกวดเทพบุตรศรีนครินทร์ และการแสดงบนเวที ณ อาคารกิจกรรมนิสิต มศว องครักษ์
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
123456789