คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ ระยะสั้น 4 เดือน หลักสูตร ทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการ ระยะสั้น 4 เดือน
หลักสูตร ทันตกรรมผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 

ทันตแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถสมัครรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครรับทุนไปยังสถาบันพระบรมราชชนก e-mail: sakulgolf@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 กพ. 62 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพินธ์ สุขโพลง ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป โทร 02649-5000 ต่อ 15829

Thursday, February 14, 2019/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (3)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Friday, February 8, 2019/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (8)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Tuesday, December 25, 2018/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (11)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Monday, December 17, 2018/Author: Ariya Dechasiri/Number of views (19)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Friday, November 23, 2018/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (256)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS
12345