ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกินระยะเวลา 5 ปี คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี มศว

ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกินระยะเวลา 5 ปี คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี มศว

Author: Anirut Sawakarporn/Friday, November 23, 2018/Categories: ประกาศฝ่ายการรักษา

Rate this article:
5.0

          คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติและฟิล์มเอกเรย์ ของผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ลงมาตามรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเกินระยะเวลา 5 ปี
  2. ผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนขอมีเวชระเบียนแต่ไม่เคยมาตรวจรักษาและขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี
  3. ผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมมาแล้ว 5 ปี

          หากท่านมีความประสงค์จะให้เก็บแฟ้มประวัติของท่านไว้ กรุณาติดต่อ คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี มศว โทร. 02-169-1008 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หากพ้นระยะที่กำหนด แฟ้มประวัติและฟิล์มเอกเรย์ ดังกล่าวจะถูกทำลาย

Print

Number of views (267)/Comments (0)

x