หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญประชาชนชนทั่วไปรับบริการด้านทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า บริการด้าน ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

Wednesday, March 20, 2019/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (14)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Thursday, March 7, 2019/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (61)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Friday, February 8, 2019/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (42)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Tags:
Thursday, September 20, 2018/Author: Anirut Sawakarporn/Number of views (78)/Comments (0)/ Article rating: 5.0
Tags:
RSS