ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4

Narupon Sisaed 0 36

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เปิดรับสมัคร นิสิต ชั้นปีที่ 1 - 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม....
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4
ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 สมัครเข้าร่วมโครงการ : http://bit.ly/2vomil9
เปิดรับสมัคร - วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 จำนวน 30 คน 
✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
✅ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (PRswu)
โทร : 02-649-5000 ต่อ 15666, line ID : sirima.kwan

สถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก Baby Sensory

Narupon Sisaed 0 21

รับสมัครพนักงาน เพศ หญิง อายุ 21-35 ปีวุฒิปริญญาตรี ด้านปฐมวัย ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์คณิตศาสตร์ จิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่าสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ดูรายละเอียดที่ Documents to download

12345678910Last