ข่าวสารล่าสุด

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (1 แผ่น 2 หน้า) และส่งไปยังคณะ/วิทยาลัย ของตน เพื่อให้คณะพิจารณาในเบื้องต้น 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2258 9105

Previous Article นิสิต มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่”
Next Article รับสมัครงานนิสิต/นักศึกษาหรือนักศึกษาจบใหม่ และนิสิตชั้นปี 3-4
Print
2483

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x