ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล"

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้สมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ http://www.scholarship.tiscofoundation.org/Online/Startup.aspx เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารที่ดาวน์โหลดพร้อมหลักฐานส่งที่กองกิจการนิสิต

 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 (โปรดอ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครขอรับทุนให้ครบถ้วน มิฉะนั้นข้อมูลของท่านอาจส่งไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ และไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา)

 

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมโทร 02-258-9105 (งานทุนการศึกษา มศว)

Previous Article บริษัท เมเจอร์ดีเวลล้อปเม้นท์ โฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ด้วยโรงแรม มาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว มีความประสงค์ขอรับนิสิตเข้าฝึกงาน
Next Article รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
Print
729

Documents to download

x