ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์

สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ กำหนดจัดโครงการ “สรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์” เพื่อ สรรหาและคัดเลือกนิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ และมีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มาร่วมกับเครือข่ายฯ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่สำนักทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-6994110, 026994119, 02-6995117 หรือที่ cpg_hr@cp.co.th ติดต่อโดยตรงได้ที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6994110, 026994119, 02-6995117 และ 02-6995664

Previous Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
Next Article บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ SCBS U-INVEST
Print
159

x