ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ SCBS U-INVEST

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ SCBS U-INVEST

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “SCBS U-INVEST” ขึ้น โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารการเงิน และเพื่อพัฒนากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประสบการณ์จากการลงทุนจริง และความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการลงทุนอย่างถ่องแท้

ทางผู้จัดโครงการ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “SCBS U-INVEST” ให้นิสิตที่สนใจได้ทราบและหากสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-949-1102(คุณสโรชา เชาว์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.scbs.com/u-invest

Previous Article ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสรรหาผู้นำรุ่นใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์
Next Article รับสมัครนิสิต นักศึกษาประสานงาน (Liaison) การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย
Print
136

x