ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ

จึงขอชิญชวนนิสิตร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2560 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560


สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5284312

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20170216134502.pdf

Previous Article รับสมัครนิสิต นักศึกษาประสานงาน (Liaison) การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย
Next Article ปลุกพลังต้านโกง ของชาว มศว "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา"
Print
141

Documents to download

x