ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 9,989 รูป เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับได้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560

Previous Article ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (วันไหล..มศว)
Next Article งานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
Print
133

Name:
Email:
Subject:
Message:
x