ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือ ปวช. / ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2029092 , 02-2029068 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=19585

Previous Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต ชั้นปีที่ 1
Print
180

x