ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT)

Vishwakarma Institute of Technology (VIT) และ Vishwakarma Institute of Information Technology (VIIT) เมืองปุเฌ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สมัครขอรับการสนับสนุนดังกล่าวได้โดยตรงที่สถาบันที่ประสงค์เข้าศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.44.139.133/publicrela…/anc_doc/20170424142755.pdf

สอบถาม ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร.02-260-1012

Previous Article คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2560
Next Article นิสิตที่ร่วมทำแบบสอบถามโครงการ “ปัญญาชน คนไม่เมา” ให้นำคูปองมาแลกรับเงินที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต
Print
180

x