ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ (LOGO) บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์(LOGO) ของบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัดและคลิปวิดีโอ โดยผู้ที่สนใจ สำหรับการประกวดคลิปวิดีโอ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน -15 ตุลาคม 2560 และประกวดออกแบบสัญลักษณ์(LOGO) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยยายน - 10 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6929666 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.facebook.com/payall.official 
ส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccHVxQbUwaV9y_OmLrOQwIJjCJ3G-pnux21atzWmeIkkoznA/viewform

Previous Article บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด รับสมัครงาน
Next Article มอบค่าสินไหมทดแทนมรณกรรมให้แก่ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์
Print
350

Documents to download

  • 01(.jpg, 98.02 KB) - 82 download(s)

  • 02(.jpg, 75.33 KB) - 66 download(s)

  • 03(.jpg, 76.59 KB) - 69 download(s)

x