ข่าวสารล่าสุด

ส่วนกิจการนิสิตปิดทำการชั่วคราว

ส่วนกิจการนิสิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขออภัยในไม่สะดวกให้บริการในวันดังกล่าว

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าได้รับตำแหน่ง Miss Tourism Beauty of Asia 2018 และ Miss Friendship
Next Article ประกาศ นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Print
200

x