ข่าวสารล่าสุด

สงกรานต์ มศว "วันวานยังหวานอยู่"

Narupon Sisaed 0 12

ส่วนกิจการนิสิต ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ มศว "วันวานยังหวานอยู่"ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.30 -23.00 น. ณ บริเวณลานหอ 10 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร คณาจารย์ การประกวดคุณชายศรีนครินทร์ การแสดงดนตรีจากศิลปิน และการเล่นน้ำวันไหล มศว

รับสมัครนิสิตเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2562

Narupon Sisaed 0 39

ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2562

เชิญชวนนิสิตทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

Narupon Sisaed 0 48

เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ขอความร่วมมือนิสิตในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4

Jutarat Sriput 0 395

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน 

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “ รวมเทาเป็นหนึ่ง จิตอาสา มิตรภาพ สามัคคี ”

Jutarat Sriput 0 77

วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาสารภี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และปราสาทนครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

12345678910Last