ข่าวสารล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 663

ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 1072

ส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2

Jutarat Sriput 0 218

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

 

 

เชิญชวนนิสิตประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Jutarat Sriput 0 301

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 สิงหาคม 2562

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

Jutarat Sriput 0 1542

จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร และองครักษ์

12345678910Last