ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร)

Jutarat Sriput 0 296

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวมและที่ทำการขององค์กรนิสิต ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน”

Jutarat Sriput 0 629

ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 

นิสิต มศว ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562”

Jutarat Sriput 0 117

จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

First567891011121314Last