ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)

Jutarat Sriput 0 155

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปิดเวทีการแข่งขันทักษะด้าน MS Office ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชม. รุ่นที่ 1

Jutarat Sriput 0 160

สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการอบรมภาษามือไทยระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับคนหูหนวก จำนวน 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด และ Certiport Inc. ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15)

Jeerapun Doungphian 0 169
First567891011121314Last