ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 1244

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ รพ.ตำรวจ

Jutarat Sriput 0 385

ส่วนกิจการนิสิตได้ดำเนินการส่งรายชื่่อไปเรียบร้อยแล้ว  สามารถคลิกดูรายชื่อได้ที่ student_health insurance.pdf 

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว

Jutarat Sriput 0 49

ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบุคลากรส่วนกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพรีมา  วงศ์อามาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

Jutarat Sriput 0 110

จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา และนิสิตทั่วราชอาณาจักร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เทศกาลสำคัญของโลก

12345678910Last