ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4

Jutarat Sriput 0 588

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน 

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “ รวมเทาเป็นหนึ่ง จิตอาสา มิตรภาพ สามัคคี ”

Jutarat Sriput 0 135

วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาสารภี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และปราสาทนครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

Jutarat Sriput 0 90

วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาสำนักสื่อฯ

Jutarat Sriput 0 98

 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนมกราคม 2562

Jutarat Sriput 0 132

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ 

12345678910Last